Elaborarea documentatiilor

Elaborarea documentatiilor necesare autorizarii / indeplinirii obligatiilor pe linie de protectia mediului

 • Rapoarte privind impactul asupra mediului (RIM)
 • Rapoarte de mediu (RM)
 • Bilanturi de mediu de nivel 0, 1 si 2 (BM)
 • Evaluari de risc
 • Studii de evaluare adecvata (EA)
 • Rapoarte de amplasament (RA)
 • Documentatii tehnice in vederea obtinerii Avizului/Acordului/Autorizatiei de mediu
 • Bilanturi de solventi – Plan de gestionare a solvenţilor cu conţinut de COV
 • Rapoarte anuale privind evidenta gestiunii deseurilor
 • Calculul contributiilor agentilor economici la Fondul pentru mediu
 • Notificari SEVESO
 • Studii de zgomot si de umbrire

# #