Cine suntem

CEPSTRA GRUP este o firma autorizata pentru a efectua activitati de consultanta si prestari servicii in domeniul protectiei mediului si este atestata pentru desfasurarea activitatilor de cercetare dezvoltare.

Echipa de specialisti este formata din experţi de mediu cu diverse specilizari in domeniul chimiei, hidrotehnicii, acusticii de mediu, geografiei si evaluarii integrate de mediu, precum si informaticii.

Expertii firmei au fost implicati in diverse activitati de consultanta pentru Ministerul Mediului, in grupuri de lucru ministeriale si inter-ministerial pentru armonizarea legislatiei românești cu acquis-ul de mediu, si, de asemenea, in programe internationale (Phare)

CEPSTRA GRUP desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul protectiei mediului fiind implicata in derularea unor proiecte nationale de cercetare prin programele de parteneriate Programul 4 – PNCDI-PNII.

# #