Aer – Evaluarea calitatii aerului

Inventarierea emisiilor in atmosfera a poluantilor de interes:

  • la nivel local, regional şi national
  • pentru toate tipurile de surse de emisie in aer (punctuale, de suprafata, sau liniare-trafic)
  • pentru diferite categorii de activităţi
  • pe baza metodologiilor consacrate

  • Elaborarea de scenarii de poluare, in corelatie cu scopul urmarit
  • Evaluarea calitatii aerului pe baza rezultatelor modelarii dispersiei poluantilor si a monitorizarilor
  • Consultanta privind monitorizarea emisiilor si imisiilor

# #